Prisendring 15.10.2018 inkl Bompenger

Priser pr. 15.10.2018 inkl Bompenger

 

Priser pr. 15.10.2018 inkl Bompenger

 

Trafikalt Grunnkurs (TG)                

TG teori                                         10t                kr. 1750

TG førstehjelp                              4t                   kr.   850

TG mørkekjøringsdemo            3t                   kr. 1900


 Klasse B:

Trinnteori                                    12t                kr. 2490     

Kjøretime                                     45 min         kr.   720

Sikkerhetskurs på bane           4t                   kr. 5400      inkl. baneleie NAF kr. 1240

Sikkerhetskurs på veg:

- Risikoteori                                                                          2t        kr.   800

- Kjørekompetanse på landeveg og forbikjøring       5t        kr. 3990      inkl. mat

- Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø            4t        kr. 3190      inkl. mat

- Avsluttende teori                                                              2t        kr.    800    

Førerprøve, leie av bil                                                        3t        kr. 2160

Klasse BE;

Kjøretime                                      45min          kr.   875

Lastsikringskurs                         2t                   kr.   900

Sikkerhetskurs på veg               3t                   kr. 2700

Førerprøve                                    3t                   kr. 2625

Klasse A1, A2 og  A:

Grunnkurs MC- teori                          3t                   kr.   950       + for A1Trinnteori kr. 2490

Kjøretimer                                           45 min            kr.   875

Sikkerhetskurs på bane  Kl A, A2     4t                  kr. 6000      inkl baneleie kr. 800

Sikkerhetskurs på bane  Kl A, A2     4t                  kr. 4900      + baneleie kr. 800 egen mc

Utvidelse KL A2 - KL A                                              kr. 4900

Sikkerhetskurs på veg     Kl A            8t                  kr. 5900

Sikkerhetskurs på veg     Kl A2          5t                  kr. 4500

Sikkerhetskurs i trafikk .Kl A1          4t                  kr. 3590

Sikkerhetskurs på veg     Kl A1          5t                  kr. 4500

Førerprøve                                              3t                  kr. 2625


Klasse M, Moped

Teori 4t + 15 t kjøring                          kr 8450       min. timer inkl. bøker.

Gebyr Trafikkstasjonen:

Teorieksamen                                         kr.   640      

Praktisk prøve      Kl B                           kr. 1100

Praktisk prøve      Kl A                           kr. 1120

Praktisk prøve      Kl BE                        kr.   940

Utstedelse av førerkort                         kr.   300       + bilde         kr. 80            = 380

Det tas forbehold om trykkfeil og prisendringer underveis i opplæringen

 

Ta kontakt

Adresse

Skvadronveien 1

4050 Sola

516 52 689

post@solatrafikkskole.no